Driesser Optiek is in 1948 opgericht door Peter Driesser. Op dat moment bevond de winkel zich aan de Paardenstraat in Hilvarenbeek. Peter Driesser had een winkel in brillen en horloges.Twee van de 4 zonen wilde de winkel voortzetten, Wil heeft het juweliersgedeelte voortgezet aan het bestaande pand in de Paardenstraat en Jan heeft met zijn toen kersverse vrouw Nelly in 1974 een succesvolle start gemaakt aan de Diessenseweg. Er zijn in de loop van de tijd een aantal verbouwingen en feestelijke openingen geweest, in 1983, 1996 en recent in 2011. De stijl die het nu heeft past het beste bij Machiel en Stijn, industrieel maar erg comfortabel. Met deze nieuwe uitstraling is het contactlens- en oogmeet-gedeelte ruimer geworden en hebben de zonnebrillen, Ray-Ban, Persol en Fendi  een prominente plaats gekregen. Uiteraard is onze collectie correctiemonturen erg op de trend van nu geselecteerd, merken zoals Undustrial, Lucas de Staël en Framers ontbreken natuurlijk niet.

P. Driesser Horloger Opticien Juwelier Paardenstraat Hilvarenbeek 1948

Mijn naam is Machiel en ben in 1982 geboren in Tilburg. Ik ben opgegroeid in Hilvarenbeek maar woon met veel plezier in Tilburg. Op mijn 18e ben ik me gaan interesseren in de optiek, mijn ouders hadden immers een optiekzaak. Ik heb op het Zadkine in Rotterdam mijn optiek-diploma behaald en kon ik gediplomeerd aan de slag, stage heb ik gelopen in Best en in Oirschot alwaar ik in 2003 bij mijn ouders in de zaak komen werken. Mijn ouders hebben in 2010 definitief afscheid genomen van de zaak welke ik met Stijn heb overgenomen.

“Wat vind ik nu leuk aan het vak: Als opticien werk je zowel in de winkel als in de werkplaats. Op de werkplaats ben ik bezig met de reparatie van brillen en met het monteren van glazen in monturen. De werkzaamheden zijn erg afwisselend omdat geen enkele bril en klant hetzelfde is. Je helpt de klanten bij het uitzoeken van monturen en je kunt advies geven over de verschillende brilsoorten. Daarbij geef ik informatie over de gebruikte materialen, kleuren en modetrends op het gebied van brillen. Ook weet ik alles over contactlenzen en de behandeling ervan. Daarnaast kun we advies geven of de montuur goed bij de persoonlijkheid en de gezichtsvorm van de klant past en voer je oogmetingen uit.”

Wat is mijn leukste ervaring tot nu toe…?

Mijn naam is Stijn van der Schoot, ik ben geboren op 27 maart 1979 te Oirschot. Waar ik tot mijn 24e heb gewoond. Na de middelbare school, Brabant HAVO in Boxtel, ben ik de opleiding fysiotherapie gaan volgen. Gedurende 2 ½ jaar kwam ik er steeds meer achter dat dit voor mij niet het juiste beroep was.

Ik ben vanaf dat moment de opleiding opticien-contactlensspecialist-ondernemer gaan volgen op het Zadkine college te Rotterdam. Een overstap waar ik tot op de dag van vandaag geen spijt van heb. Ik ben na mijn opleiding in een optiek zaak in Best gaan werken waar ik omstreeks 2004 ook ben gaan wonen. Inmiddels ben ik samen met mijn vrouw Tamara en onze twee dochtertjes (sam ‘09 en Loïs ‘11)  verhuist naar Helmond.

In 2001 heb ik Machiel ontmoet in een horecagelegenheid in Oirschot. Daarna zijn we elkaar nog meerdere malen tegengekomen op het hockeyveld. Ik zat in een hockey teambespreking toen mijn telefoon ging… Het was Machiel. Tijdens zo’n bespreking werd het je niet in dank afgenomen als je telefoon aanstond, laat staan dat je hem beantwoorde. Hield je je niet aan deze regel dan was het eerste rondje van jou. Ik riep; “jongens, bestel maar vast, deze moet ik even aannemen”. En voilà daar sta ik dan als uw opticien bij Driesser Optiek.

In 2007 gaven Jan en Nelly aan te willen gaan stoppen met de zaak, Machiel heeft mij toen gevraagd of ik samen met hem de zaak wilde overnemen. In oktober 2008 was dat een feit, Driesser Optiek was eindelijk onze zaak. In 2011 hebben we de zaak verbouwd en dat heeft geresulteerd in een, naar onze smaak, nieuwe ingerichte zaak.

Driesser Optiek, Diessenseweg 3, 5081 AE HILVARENBEEK

013 – 505 23 17

Openingstijden:

Maandag gesloten

Dinsdag t/m donderdag van 9:00 tot 18:00

Vrijdag 9:00 tot 20:00

Zaterdag 9:00 tot 17:00

info@driesseroptiek.nl

Wil je een bericht achterlaten? Klik rechtsonder op het plus icoon.

PRIVACYVERKLARING Driesser Optiek

Via de diverse diensten van Driesser Optiek worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Driesser Optiek acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Driesser Optiek is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-06-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze service verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam, adres woonplaats
 • Allergieën
 • Telefoonnummer
 • Medicijngebruik
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsproblemen
 • Geslacht
 • Oogmeetgegevens
 • BSN
 • Zorgverzekeraar
 • Anders nl. beroep etc

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een dienst of een product afneemt, maken wij voor de afhandeling daar van gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media

Contactformulieren nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen of een afspraak te maken middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt en enkele gegevens zijn verplicht bij het maken van een afspraak. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Advertenties
Onze website vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld. 

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw (online) gegevens. 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze service voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze service vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze service gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren. Daarnaast bevat onze website een Facebook pixel die verkeer registreert, dit wordt binnen het advertentieprogramma van Facebook anoniem opgeslagen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • We maken gebruik van de diensten van Optitrade. Optitrade heeft twee applicaties waarbij persoonsgegevens in combinatie met medische gegevens worden verwerkt en deze vereisen een verwerkersovereenkomst welke door ons ondertekend is. Het gaat om Optitrade Online en Optitrade zorgdeclaraties (Icodis+).

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Het is van belang voor uw gezondheid en voor een goed advies om uw gegevens langere tijd te bewaren. De gegevens worden alleen op uw verzoek gewist, en als er schriftelijk wordt aangegeven dat de gegevens moeten worden doorgegeven aan een andere opticien.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze service zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Driesser Optiek
Diessenseweg 3           
5081 AE Hilvarenbeek
013-5052317
info@driesseroptiek.nl